Tijden van vuur 3: Schip der zielen – Kate Mosse

Our Score

Drie jaar hebben we op dit vervolgdeel van Mosse’s serie Tijden van vuur moet wachten. Na het eerste deel Burning Chambers in 2018 en het vervolg Stad van tranen in 2020, is daar dan nu deel drie.

We zijn aangeland in het jaar 1621. Minou en Piet Joubert, de hoofdpersonages uit de eerdere delen, zijn nog even in beeld, maar in Schip der zielen gaat het om hun kleindochter Louise, die haar eigen leven ter hand neemt en als kapitein op haar eigen schip een handelsroute vaart tussen Amsterdam en Las Palmas.

Ook de geschiedenis van de hugenoten laat Mosse achter zich, zij concentreert zich nu op de tijd van de VOC en de zeevaart van Nederland.

Op de achtergrond leven nog een paar oude familieleden van Louise, die jammer genoeg niet even heel kort toegelicht worden. Lang blijft onzeker wie ze ook al weer zijn. Mosse laat dit echt over aan haar lezer om het geheugen op te frissen. Tenzij je de vorige twee delen kort geleden gelezen hebt, weet je niet meer precies in welke relatie ze tot Louise staan.

Mosse schrijft meeslepend. Haar gedegen research heeft tot resultaat dat zij al haar kennis over de zeventiende eeuw, over Amsterdam, de Canarische eilanden in het verhaal kan verwerken. Maar Schip der zielen is meer dan een historisch verslag, het is een prachtige historische roman met een dramatisch familieverhaal. Louise Joubert is een sterke vrouw, die weet wat ze wil en daar ook voor gaat, hoewel dit niet altijd makkelijk is. Mosse zorgt ervoor dat haar lezers zich helemaal kunnen invoelen in Louises dilemma’s, haar keuzes en rigoreuze beslissingen. De andere karakters zijn iets minder uitgewerkt, maar leven wel degelijk voor mijn ogen. 

Louises pad gaat niet over rozen. Ze komt problemen tegen die ze moet oplossen; er dreigen gevaren, maar jammer genoeg zijn die niet altijd heel heftig en ook  te snel weer geweken. Daarbij komt dat veel personages wel heel erg rechtschapen zijn, waardoor ontwikkelingen iets te gemakkelijk verlopen en iets te oppervlakkig overkomen. 

Ik leerde deze auteur indertijd kennen door haar Languedoc-trilogie, een fantastische serie die zich afspeelt in Occitane (Languedoc) en bol staat van de mystiek van dit gebied. De serie Tijden van vuur mist deze specifieke mystiek, hoewel het verhaal wel start in Carcassonne. De locaties zijn wat minder aansprekend, minder diepgaand beschreven, ondanks de uitgebreide kennis die de auteur tentoonspreidt aangaande de zeventiende-eeuwse zeevaart, schepen, rederijen en VOC. Maar dat kan niet anders, omdat Mosse haar geliefde Languedoc van binnenuit kent, en dat verschil voel je als lezer.

Schip der zielen is een heerlijk boek met veel vaart. Het open einde met een verrassende cliffhanger doet vermoeden dat het nog niet klaar is. Er komt nog een vierde deel! Ik zie er al naar uit. 

The Ghost Ship
Boekerij 2023
423 pagina’s

(Visited 13 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *