Austin Wright, Tony & Susan

Susan, een gelukkig getrouwde vrouw, ontvangt per post een vreemd verzoek: haar ex-echtgenoot, van wie ze ruim twintig jaar niets meer heeft gehoord, smeekt haar het manuscript te lezen van zijn nog ongepubliceerde roman. Ze stemt toe, en kan onmogelijk voorzien welke ingrijpende gevolgen deze beslissing zal hebben voor haar verdere leven.
Het manuscript blijkt een soort wraakneming van haar ex-man te zijn. Het gaat over hemzelf, althans een man die ook Tony Hastings heet, die tijdens een autorit van de weg gedrukt wordt door drie mannen die zijn vrouw en dochter ontvoeren.

Lees meer “Austin Wright, Tony & Susan”