The punishment she deserves – Elizabeth George

17 juni 2018

Wat mag je als ouder je kind opleggen? In hoeverre heb je het recht om het leven van je kind te bepalen? Hoe kan het misgaan met het vertrouwen tussen ouder en kind? 
Ik overweeg om volgende boek van deze schrijfster in het Nederlands te lezen. Hoewel ik de oorspronkelijke Engelse versie altijd de voorkeur geef, waar mogelijk en waar haalbaar, hebben de boeken van Elizabeth George de neiging om voor een niet-native speaker/reader steeds ingewikkelder te worden als het gaat om taalgebruik. Elke taal ontwikkelt zich natuurlijk altijd, maar George gebruikt nu wel erg veel nieuwere woorden en uitdrukkingen, jongerentaal, spreektaal, idioom, volkstaal wellicht, die ik niet altijd zomaar kan volgen. Haar boeken worden mede daardoor ook steeds dikker en omslachtiger. 

Lees meer “The punishment she deserves – Elizabeth George”