Het boek van hoop: levenslessen voor een mooiere toekomst – Jane Goodall & Douglas Adams

Jane Goodalls lange carrière als natuuronderzoeker en bioloog heeft haar de overtuiging gegeven dat er, ondanks de nijpende toestand van onze planeet, vier redenen zijn om hoop te houden dat het tij nog gekeerd kan worden. In Het boek van hoop spreekt zij hierover met Douglas Adams, de auteur die ook vraaggesprekken met Desmond Tutu en de Dalai Lama heeft gepubliceerd.
Het boek is opgedeeld in drie delen, waarvan het middelste bestaat uit de dialogen met Adams, door hem op papier gezet. Hij schrijft met veel aandacht voor de omgeving, mens en dier, zodat ik als lezer het gevoel heb er aan tafel bij te zitten. Het resultaat is een zeer persoonlijk, indringend gesprek, gelardeerd met persoonlijke foto’s uit Janes archief.

Lees meer “Het boek van hoop: levenslessen voor een mooiere toekomst – Jane Goodall & Douglas Adams”