Het gerucht – Lesley Kara

Joanna hoort het gerucht op het schoolplein. Een kind-moordenares van een halve eeuw geleden zou nu in hun dorp wonen. Het gerucht grijpt haar, ze kan het niet van zich afzetten en ze gaat alle vrouwen waar ze mee omgaat, verdenken. Maar als niet alleen dorpsgenoten, maar ook haar 6-jarige zoontje  het doelwit lijken te worden van gevaarlijke pesterijen en bedreigingen, kan ze haar tong wel afbijten van spijt dat ze in een opwelling het gerucht verder verspreid heeft.

Lees meer “Het gerucht – Lesley Kara”
Leave a comment

De professor – John Katzenbach

9 februari 2020

In deze wel heel bijzondere thriller speelt isolement een grote rol. Paralel lopende isolementen zelfs van twee hoofdrolspelers. Aan de ene kant Adrian, de aan een progressieve vorm van dementie lijdende professor die zich zich in het verleden verliest, die steeds minder vat op het deden kan behouden. En tegelijkertijd de tiener Jennifer, die geïsoleerd van de buitenwereld, totaal gedesoriënteerd in het donker opgesloten zit.

Lees meer “De professor – John Katzenbach”
Leave a comment

Finse dagen – Herman Koch

26 juli 2020

Als negentienjarige ontvlucht Koch halsoverkop zijn leven. Om het verlies van zijn moeder te verwerken, maar ook slaat hij op de vlucht voor zijn dominante vader die beslissingen van hem eist die hij voor zichzelf allang  genomen heeft maar die zijn niet wat zijn vader wil horen. Dat dit slechts uitstel is, beseft hij zelf ook wel.

Lees meer “Finse dagen – Herman Koch”
Leave a comment

De mentor – Tessa Kollen

27 september 2019

De laatste zin van de nogal lange saaie proloog (5½ pagina’s!) maakt plotseling de lezer weer alert. Jammer genoeg knapt het boek niet op door verder te gaan met deze ontwikkeling, maar blijft het hangen in langdradige, uitgesponnen lappen tekst. Kollens stijl blijkt gewoon tamelijk breedsprakig te zijn, met lange zinnen. Maar wat komt het verhaal traag op gang! 

Lees meer “De mentor – Tessa Kollen”
Leave a comment