De Ripper-connectie – Gerrit Barendrecht

Katz & De Morsain deel 3

De serie over Katz & De Morsain speelt zich af in het laatste decennium van de 19e eeuw. Dankzij de fantastische weergave van de tijdgeest waan je je zelf ook in die tijd, met alle gewoontes en mogelijkheden van toen. Het tempo is traag, Barendregt verliest zich in zeer gedetailleerde beschrijvingen van lugubere, gruwelijke scenes, tot op het onsmakelijke af. Sommige zijn paginalang, andere zelfs hele hoofdstukken. Het is daarom lectuur voor lezers met een sterke maag.

Lees meer De Ripper-connectie – Gerrit Barendrecht
Leave a comment

Sharon Bolton – Die zomer

Na een onbesuisde actie van zes schoolvrienden neemt een van hen de schuld op zich en verdwijnt voor twintig jaar in de gevangenis. Maar niet zonder de anderen een schuldbekentenis te hebben laten ondertekenen, waarbij de clausule staat dat zij haar alle vijf een gunst verschuldigd zijn zodra zij weer vrij is. En dan begint het kat-en muisspel.

Lees meer Sharon Bolton – Die zomer
Leave a comment

De duisternis tussen ons – Rolf en Molly Börjlind

We zijn gewend dat Rolf Börjlind samen met zijn vrouw Cilla thrillers schrijft. Maar De duisternis tussen ons schreef hij samen met hun dochter Molly, voor wie dit haar schrijversdebuut is.

Emmie is het trauma van de onverklaarde verdwijning van haar broertje achttien jaar geleden nooit te boven gekomen. Na jarenlang geen contact gehad te hebben met haar ouders, gaat ze bij hen op bezoek, in een nieuwe poging om meer te weten te komen van wat er destijds gebeurd is, omdat ze zichzelf helemaal niets daarvan kan herinneren. Maar haar ouders weigeren haar alle informatie. Het is meteen duidelijk dat de verhoudingen binnen het gezin verre van aangenaam zijn. De sfeer is duister een kil. Ook met Emmie zelf is er veel aan de hand, waar we langzaamaan achter komen. 

Lees meer “De duisternis tussen ons – Rolf en Molly Börjlind”
Leave a comment

De verloren verteller – Amanda Block

Rebecca’s vader Leo verdween toen zij zes jaar was. Ze kan zich hem nauwelijks herinneren en haar hele familie weigert over hem te praten. Antwoorden op vragen die ze nu, twintig jaar na zijn verdwijning, begint te stellen, krijgt ze niet. Waarom is dat? Als zich dan de jour Ellis zich bij haar aandient en juist alle moeite wil doen om Leo op te sporen, wordt ze tegen wil en dank langzaam meegetrokken in zijn zoektocht.

Lees meer “De verloren verteller – Amanda Block”
Leave a comment

Branco & Julia – Gert-Jan van den Bemd

Op een rommelmarkt in Lissabon tikken de jonge schilderes Julia en de oudere, wat zonderlinge antiekverzamelaar Branco onafhankelijk van elkaar oude foto’s van een jonge vrouw op de kop. Julia wil ze gebruiken om na te schilderen, Branco als inspiratie voor de roman die hij wil gaan schrijven. Onverwacht worden ze aan elkaar gekoppeld om in het verleden van de bewuste vrouw te duiken. Tegen wil en dank aan elkaar overgeleverd gaan ze op onderzoek uit.

Lees meer “Branco & Julia – Gert-Jan van den Bemd”
Leave a comment

Solveigs belofte – Corina Bomann

De vrouwen van de Leeuwenhof, deel 3

In dit derde, tevens laatste deel van de Leeuwenhof-serie zijn we inmiddels aanbeland in de jaren ’60. We volgen de nieuwe generatie van de familie Lejongård in de persoon van Solveig. Een grote dosis pech en ongeluk wordt haar niet bespaard, voordat ook zij besluit om zich te vestigen op De Leeuwenhof en haar leven aan het familielandgoed wil gaan wijden.

Lees meer “Solveigs belofte – Corina Bomann”
Leave a comment