Helden (Heroes) – Stephen Fry

In dit vervolg op Mythos, waarin Fry op onnavolgbare wijze het (familie)leven van de goden uit de Griekse mythologie onder de loep neemt, vertelt hij ons nu over de sterfelijke helden. Stervelingen, die wel degelijk connecties met de goden hadden en vaak koninklijk bloed hadden. De levens van Oedipus, Jason, Ariadne, Pegasus, Ikarus en niet te vergeten Hercules en Theseus met de werken die zij moesten verrichten.

Lees meer “Helden (Heroes) – Stephen Fry”
Leave a comment

Stad in brand – Don Winslow

Het is Amerika, eind jaren ’80. Danny Ryan, een vredelievende, rustige havenarbeider van Ierse afkomst, voelt zich eigenlijk niet prettig in de maffiawereld waar zijn familie bij hoort. Hij aanbidt zijn vrouw Terri, die veel wilder is, houdt van natuur en ziet de schoonheid daarvan, en stiekem verlangt hij naar een rustig leven. Daarom houdt hij zich ook een beetje afzijdig. Misdaad staat hem tegen, maar tegelijkertijd is hij loyaal tegenover zijn familie en zijn afkomst.

Lees meer “Stad in brand – Don Winslow”
Leave a comment

De Repair-club – Charles den Tex

Leuk dat een boek een uitgangssituatie heeft die in de maatschappij steeds bekender wordt en overal de grond uitschiet, namelijk het Repair-café, waar vrijwilligers defecte apparaten te plekke gratis repareren. 

Na zijn pensionering is John samen met een paar oude makkers die zijn verleden kennen begonnen met een Repair Club, waar ze kapotte apparaten van particulieren herstellen. Op een dag krijgt hij bezoek van een man met een kapotte typemachine en een pistool. John beseft dat zijn verleden hem ondanks zijn pensioen inhaalt. Met hulp van zijn makkers begint hij een onderzoek naar iets dat dertig jaar geleden gebeurd met zijn. Niemand weet hiervan.

Lees meer “De Repair-club – Charles den Tex”
Leave a comment

En altijd maar verlangen – Frénk van der Linden

De liefdesoorlog van mijn ouders, zoals de ondertitel luidt. Het is wel het meest persoonlijke verhaal van Frénk van der Linden, waarin hij terugkijkt op zijn jeugd door middel van brieven aan zijn inmiddels overleden ouders.
Op indringende wijze toont hij hoe het verleden, je jeugd, altijd aan de oppervlakte blijft, hoe je er je hele leven mee bezig blijft. En hoe je je hele leven, onbewust of niet, alsmaar in contact blijft met je overleden ouders, hoe dan ook.

Lees meer “En altijd maar verlangen – Frénk van der Linden”
Leave a comment